Eich cefnogi chi trwy greu a mabwysiadu technoleg ddatblygol

Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a Datblygol (CEMET) yn galluogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru i gael cefnogaeth mewn ymchwil a datblygu syniad drwy broses tri cham unigryw. 

 

Diagnostic Busnes

Trawsnewid eich syniad chi mewn i gynnig ymchwil ymarferol.

Cydweithio

Creu cynnig ymchwil, dod a eich syniad yn fyw.

Llwybr i’r farchnad

O’r cysyniad i’r farchnad, sicrhau effaith.

Space Vision

Mae gan cyd sylfaenwyr Vision Game Labs Dr Luke Anderson a Dr Stephanie Campbell hanes o edrych ty allan i'r bocs i wella gofal yn y diwydiant iechyd. Gwelodd y ddau y broblem sydd gan yr NHS wrth brofi llygaid plant. Space Vision iw'r ateb.  

Moe.jpg

Mwnci Moe

Mae Evoke Education wedi creu ffordd hwyliog i ddysgu plant. Mae gan bob plentyn hoff gymeriad ac mae Evoke yn cynnig Moe. Wrth ddefnyddio AR a thechnoleg gysylltiol gall athrawon rhyngweithio gyda phlant fel Moe i wella canolbwyntio a dal gwybodaeth