Eich cefnogi chi trwy greu a mabwysiadu technoleg ddatblygol

Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a Datblygol (CEMET) yn galluogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru i gael cefnogaeth mewn ymchwil a datblygu syniad drwy broses tri cham unigryw. 

 

Diagnostic Busnes

Trawsnewid eich syniad chi mewn i gynnig ymchwil ymarferol.

Cydweithio

Creu cynnig ymchwil, dod a eich syniad yn fyw.

Llwybr i’r farchnad

O’r cysyniad i’r farchnad, sicrhau effaith.

IMG_1550.jpg

Mwnci Moe

Mae gan bob plentyn hoff gymeriad ac mae Evoke yn cynnig Moe. Wrth ddefnyddio AR a thechnoleg gysylltiol gall athrawon rhyngweithio gyda phlant fel Moe i wella canolbwyntio a dal gwybodaeth.

Prizsm logo.png

Ultranyx 

Nod Ultranyx yw lleihau'r risg o golli data wrth greu ffordd ddiogel o ddefnyddio storfa Cloud. Mae gan Prizsm ffordd unigryw o amgryptio a dosbarthu data mewn ffordd fwy diogel sydd yn arbed busnes o fygythiad seibir.

SS4-1.png

Motion Rail 

Daeth Emma Gilchrist, Rheolwr Gyfarwyddwr Motion Rail at CEMET gyda’r syniad i ddefnyddio Realiti Rhithwir (VR) i ehangu hyfforddiant ei gweithwyr a dysg plant am beryglon y rheilffordd.

Nearmenow.png

Near Me Now 

Mae Near Me yn ceisio trawsnewid y ffordd rydym ni yn siopa. Mae’r ap yn dod a bargeinion yn syth o’r siop i'ch ffon chi drwy edrychiad newyddion, map neu Realiti Estynedig.