Campws Arloesi i Menter Aberystwyth

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (Aber Innovation™) yn cynnig cyfleusterau ac arbenigwyr o fewn biogwyddoniaeth, amaeth-tech a sector bwyd a diod. Yn seiliedig rhwng Mynydd Cambriaidd ac Mor Iwerddon gyda golygfa drawiadol mae’r campws £40.5m - fydd yn weithredol yn Haf 2020 - yn cynnig amgylchedd delfrydol i fusnes a academia gydweithio a blodeuo.

Bydd Aber Innovation yn cynnig amrediad o gyfleusterau o ansawdd uchel i gefnogi arloesi, galluogi tyfiant a llwyddiant mentrau masnachol a dreifio tyfiant economaidd yn y sector bwyd, diod, biobrosesu a biowyddoniaeth drwy Gymru ac ymhellach.