1. Diagnostig busnes

Mae cam cyntaf rhaglen CEMET yn cynnwys trafod eich syniad cychwynnol a’ch cynorthwyo i greu cynnig ymchwil a datblygu hyfyw. 

Fe wnawn eich cynorthwyo i ddatblygu map ffordd o’r cynnyrch, gan sicrhau bod eich busnes mewn lle priodol i gynnal gweithgaredd ymchwil a datblygu, yn ystod ein cydweithredu ac ar ôl ymgysylltu â CEMET. Bydd CEMET yn eich cynorthwyo i sicrhau bod cynllun cynaliadwy, nodau a thargedau diffiniol i gefnogi eich nodau ymchwil a datblygu hirdymor. 

Business Diagnostic