2. Ymchwil a datblygu cydweithredol

Bydd y broses ymchwil a datblygu cydweithredol yn dechrau yn ystod ail gam rhaglen CEMET.

Byddwn yn eich cynorthwyo i ffurfioli amcanion a chwmpas prosiect, gan sicrhau bod y gweithgaredd ymchwil a datblygu sydd wedi’i gynllunio yn cynnwys ffocws, a bod amser yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol. Gan ddefnyddio methodoleg rheoli prosiect Scrum, byddwn yn gweithio gyda chi i iteru datblygu cynnyrch yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth yn rheolaidd. 

P’un a yw eich cynnyrch yn brawf o gysyniad, yn brototeip, yn isafswm cynnyrch dichonadwy, neu'n gynnyrch sy’n barod i’r farchnad, gallwch eich cynorthwyo i fanteisio ar ystod eang o dechnolegau datblygol. 

Collaborative Research and Development