Ydych chi'n gwmni cymwys?

1. A ydych chi wedi’ch lleoli yn y Gymru?

2. Ydych chi'n cymhwyso fel busnes bach neu chanolig (BBaCh)? Fel yn y dyfyniad hwn.

Os ateboch ydw i’r ddau gwestiwn uchod, cysylltwch â ni i drafod eich syniad newydd arloesol.