Eich cefnogi chi trwy greu a mabwysiadu technoleg ddatblygol

 

Mae canolfan CEMET wedi’i lleoli ym Mhrifysgol De Cymru, o fewn y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Credwn fod arloesi yn rhan hanfodol o dwf busnes. O ganlyniad, rydym yn cefnogi busnesau yng Nghymru sy’n awyddus i greu cynhyrchion, datrysiadau a gwasanaethau newydd, trwy brosiectau ymchwil cydweithredol pwrpasol a ariennir. 

Mae CEMET yn rhagweld Cymru lle mae busnesau’n arloesi’n barhaus, gan ddefnyddio technolegau datblygol i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau sy’n arwain y farchnad, ac sy’n llywio’r dyfodol. Ein nod yw cyfrannu at amgylchedd lle mae’r wybodaeth a’r gallu i arloesi yn ysgogwyr busnes allweddol.

Caiff y rhaglen ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru. Nod cyllid ERDF yw cryfhau cydlyniant economaidd a chymdeithasol yn yr Undeb Ewropeaidd. 

 

Diagnostic Busnes

Trawsnewid eich syniad chi mewn i gynnig ymchwil ymarferol.. 

Cydweithio

Creu cynnig ymchwil, dod ac eich syniad yn fyw.

Llwybr i’r farchnad

O’r cysyniad i’r farchnad, sicrhau effaith.