Akram Hammoudeh
Pennaeth Ymchwil Telathrebu

Cwblhaodd Akram ei PhD yn Brifysgol Fath yn 1991 a nawr mae ef yn Gydymaith Pennaeth i'r adran Peirianneg yn Brifysgol De Cymru. 

Mae gan Akram dros 15 mlynedd o brofiad yn datblygu a rheoli mewn peirianneg, gwybodaeth a thechnoleg greadigol. Ynghyd a phrofiad helaeth yn datblygu stategau gyda chyswllt i brofiad, ymrwymiad a dargadwedd myfyrwyr.

Mae gan Akram 24 mlynedd o brofiad gyda radio symudol a di-weiar, technoleg a chefndir helaeth ac amrywiol gyda systemau broadband yn enwedig gyda mynychder uchel. Mae Akram yn Beiriannwr Siartredig (CEng) a Chymrawd i'r Athrofa Peirianneg a Thechnoleg (FIET). Mae ef wedi cyflawni llawr o achrediad a chyrsiau dilysiad dramor ac wedi gwasanaethu profion allanol. 

Mae'n aelod gweithredol o'r IET tîm achrediad proffesiynol academaidd ac yn aelod o'r IET pwyllgor achrediad academaidd. Mae'n rhannu ei wybodaeth a phrofiad gyda thîm CEMET. 

 
Team Photo_Akram.png