Alex Egaji
Uwch-gydymaith R&D

Mae gan Alex Bsc mewn Peirianneg Drydanol/Electroneg, a MSC a PhD mewn Peirianneg Cyfathrebiad o Brifysgol Manceinion a Phrifysgol Staffordshire gwrtholygol. Ffocws ei thesis PhD oedd Ansawdd Gwasanaeth amlgyfryngau a rheolaeth rhaglen ar draws rhwydwaith symudol ad-hoc. Tra ym Mhrifysgol Staffordshire roedd Alex yn dysgu Peirianneg Telathrebu i fyfyriwr israddedig a rhai oedd yn cwblhau gradd meistr. 

Roedd ei swydd flaenorol fel Uwch-gydymaith R&D ym Mhrifysgol Portsmouth yn cynnwys defnyddio peirianneg dysg a dadansoddiad ystadegol i ragweld problemau mewn system mecanyddol-electro o fewn trafnidiaeth, morol a rhaglenni diwydiannol. 

Mae diddordeb ymchwil Alex yn cynnwys system rheolaeth amser real, rhwydwaith synhwyrydd diwifr, ansawdd gwasanaeth rhaglenni diwifr, system rheoli rhwydwaith ar draws rwydwaith ad-hoc symudol (MANETs) peirianneg dysg, monitor amod, dosbarthiad a gwneud penderfyniad, modelu data fuzzy, cyfarthrebiad digidol ac analog a systemau mewnblannu. 

Arwahan i waith mae Alex yn hoffi'r awyr agored - mynd am dro hir, teithio, ymweld â llefydd newydd a chwaraeon. 

Team Photo_Alex.png