Atudiaeth Achos Cydweithiad CEMET

 
VGL Logo.JPEG.jpg
 

Vision Game Labs - Space Vision

Mae gan cyd sylfaenwyr Vision Game Labs Dr Luke Anderson a Dr Stephanie Campbell hanes o edrych ty allan i'r bocs i wella gofal yn y diwydiant iechyd. Gwelodd y ddau y broblem sydd gan yr NHS wrth brofi llygaid plant. Space Vision iw'r ateb. 

 
Prizsm logo.png

Ultranyx

Nod Ultranyx yw lleihau'r risg o golli data wrth greu ffordd ddiogel o ddefnyddio storfa Cloud. Mae gan Prizsm ffordd unigryw o amgryptio a dosbarthu data dros amryw i storfa Cloud sydd yn trosglwyddo data mewn ffordd fwy diogel ac arbed busnes o fygythiad seibir.

Motion Rail

Daeth Emma Gilchrist, Rheolwr Gyfarwyddwr Motion Rail at CEMET gyda’r syniad i ddefnyddio Realiti Rhithwir (VR) i ehangu hyfforddiant ei gweithwyr a dysg plant am beryglon y rheilffordd.

Four-minutes-logo-header-lsl-2.fw.png

 Four Minutes

Gallwch arbed bywyd mewn 4 munud? Mewn digwyddiad ataliad y galon mae gennych chi bedwar munud i ymateb tan fod niwed i’r ymennydd yn debygol. Mae Four Minutes wedi troi at MR i newid hyfforddiant CPR.

blossom_logo_mid.png

Blossom Life

Mae Blossom Life eisio rhoi noson berffaith o gwsg i chi gyda’r cydymaith cwsg Dojo, dyfais tech “tech-free” sydd yn rhyng-gipio sŵn i sicrhau bod dim yn tarfu ar eich cwsg. Mae’n helpu chi ddisgyn i gysgu, aros mewn cwsg dwfn a deffro yn fywiog.

 
Evoke Education.jpg

Evoke Education

Mae Evoke Education wedi creu ffordd hwyliog i ddysgu plant. Mae gan bob plentyn hoff gymeriad ac mae Evoke yn cynnig Moe. Wrth ddefnyddio AR a thechnoleg gysylltiol gall athrawon rhyngweithio gyda phlant fel Moe i wella canolbwyntio a dal gwybodaeth

 

Thaw Technology

Rydym ni yn rhannu mwy a mwy o ei’n bywyd ar gyfryngau cymdeithasol. Roedd Thaw eisio dod a pobol hefo’i gilydd gyda diddordebau a chymdogaeth yn hytrach na pwy maent yn ei adnabod. Wrth ddefnyddio peirant AI i gategoreiddio lluniau. 

Nearmenow.png

Near Me Now

Mae Near Me yn ceisio trawsnewid y ffordd rydym ni yn siopa. Mae’r ap yn dod a bargeinion yn syth o’r siop i'ch ffon chi drwy edrychiad newyddion, map neu Realiti Estynedig. 

Flik_Logo.fw.png

Flik

Dod yn Fuan

Mae CEMET wedi bod yn gweithio gyda Chris Osmond ar ffordd newydd i rannu a golygu clipiau fideo.

 
DCW Logo.png

Diamond Centre Wales

Mae Diamond Centre Wales yn dallt pwysigrwydd bod yn hapus gydag eich darn unigryw o emwaith. I sicrhau'r proses gorau posib i’w client troad at dechnoleg, wrth ddefnyddio Realiti Estynedig I roi golwg realistig o ddyluniad y gemwaith.