Prizsm logo.png

Daeth Ultranyx i CEMET am gefnogaeth i ddatblygu meddalwedd sydd yn diogelu data. Gan fod risg ymosodiad seibir yn cynyddu mae’r galw am feddalwedd fel Prizsm yn fwy nac erioed. Mae Ultranyx wedi ail feddwl ac ail barnodd y ffordd gonfensiynol o storio data ac wedi adeiladu meddalwedd hyblyg, cydamserol sydd yn dosbarthu data i amryw o storfa cloud i sicrhau amddiffyniad i’r busnes o ymosodiad seibir a cholled data.

Mae Prizsm yn integreiddio rhwydwaith mewnol i’r model sydd eisoes yn bob, heb newid proses cyfredol y busnes neu ychwanegu newidiadau cymhleth i’r gweithrediad. Mae ef wedi ei ddylunio i weithio hyd ochor i wella eich diogelwch. Mae’r ffaith fod Priszm yn defnyddio amryw o strofa cloud yr run pryd yn galluogi i fusnesau gael hyblygrwydd gyda’r storfa. Fel canlyniad o’r fframwaith meddalwedd mae gan Prizsm failsafe felly os mae’r storfa cloud yn mynd lawr mae Prizsm yn gallu trosglwyddo 100% o’r data. Yn y gorffennol mae methiant cloud yn gallu golygu colli data i gyd ac amser di-fynd, ond hefo Priszm gall eich busnes weithio fel arfer.

Mae Priszm yn ufudd i GDPR wrth ehangu tri agwedd allweddol, storfa ddata, atebolrwydd ac unplygrwydd a chyfrinachedd. Mae Prizsm wedi ei ddatblygu ar ddwy egwyddor o ‘Preifatrwydd wrth Ddylunio’ a ‘Diogelwch wrth Ddylunio’ sydd yn sicrhau ei fod yn integredig o fewn archwiliad GDPR a phroses cydymffurfiad sydd yn gallu cael ei ofyn amdano o dan Erthygl 5 adran Atebolrwydd.

Mae CEMET wedi gweithio gyda Ultranyx i brofi'r cysyniad a chwblhau fersiwn cyntaf o Prizsm, ond mae ei siwrne o fewn ymchwil a datblygu yn parhau gyda diwydiant diogelu data yn newid bob dydd. Mae Prizsm wedi cael ei gynnwys yn rhan o Ddwsin Digidol Innovation Point a fydd yno i roi cefnogaeth ac arweiniad er mwyn dal i ddatblygu’r cynnyrch.

I ddarganfod mwy am Prizsm ymwelwch â’i gwefan www.prizsm.co.uk a dilynwch nhw ar twitter @prizsm_uk.