Celtic Innovation Solutions Limited

Ebost: steve.evans@celticinnovationsolutions.co.uk

Ateb datblygiad arloesi i sialens busnes.

Yn cynnwys:

•        Cynhyrchu syniadau newydd

•        Profi a dadansoddi'r farchnad

•        Datblygu plan busnes cadarn

•        Diogelu partneriaid busnes strategol ac academaidd

•        Mynediad i gronfa grantiau'r Llywodraeth

•        Rheoli prosiect

Maent yn gweithio mewn amryw o sectorau yn cynnwys: peirianneg, cynhyrchu ymestyniad, ymestyniad defnydd, caen, egni adnewyddadwy, technoleg wyrdd ac amgylcheddol, dyfeision ofal iechyd, electroneg, hyfforddiant ac awtomasiwn.

Os mae eich sefydliad yn chwilio am ddynesiad newydd i sbarduno tyfiant, gallent eich helpu. Mae ei drac record a'i rhwydwaith dros sectorau cyhoeddus, preifat a trydydd sector yn golygu ei bod yn tynnu ar amrediad enfawr o brofiad a chysylltiadau.