Lansio CEMET

8fed of Fawrth 2017 - Gwesty'r Village, Caerdydd

Ar yr 8fed o Fawrth 2017 cafodd Y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symud a Datblygol (CEMET) ei lansio yn swyddogol yng ngwesty’r Village yng Nghaerdydd. Caiff y rhaglen ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru a Prifysgol De Cymru. Nod cyllid ERDF yw cryfhau cydlyniant economaidd a chymdeithasol yn yr Undeb Ewropeaidd. 

Dywedodd Yr Athro Helen Langton, Is-gangellor Prifysgol De Cymru:

“We are delighted that USW’s’ expertise in the computer technology sector has been recognised and is taking the lead on the CEMET project."

Dywedodd Julie Morgan Aelod Cynulliad dros Ogledd Gaerdydd:

“It’s great to see first-hand how EU Funds are being invested to support the development of new technologies and services to enable businesses in

Wales to become more competitive and boost our economy.” 

Rhoddod Mark Griffiths Cyd-gyfarwyddwr CEMET mewnwelediad o’r technoleg bydd y ganolfan yn gweithio gyda ynghud a rhannu bwriad a nod y ganolfan. Dywedodd:

“We envisage a Wales where business continuously innovate, utilising emerging technologies to provide market leading product and services that shape our future”.

Cafodd y rhai oedd yn bresenol y cyfle i glywed am gynnyrch newydd cyffroes Vision Game Labs. Rhannodd Dr Luke Anderson a Dr Stephanie Campbell problem ei proffessiwn o roid prawf llygaid cywir i blant am ei bod yn gweld hi’n anodd canolbwyntio. Ynghud a ei nod hir dymor o gael pob plenty o ddwy mlwydd oed ei profi yn reolaidd. Wrth gydweithio gyda CEMET maent wedi datblygu app ‘Space Vision’ i ddod drost y broblem.

Roedd cyfle i brofi eich llygaid gyda app Vision Game Labs ‘Space Vision’, siarad gyda robot Chappie a cael profiad ar declun realiti rhithwir HTC. Cael profiad llaw gyntaf o’r technoleg bydd CEMET yn gweithio gyda.