Will Warren
Datblygwr Dadansoddi

Mae Will yn gogydd brwdfrydig ac yn awyddus i brofi resipis a dulliau coginio newydd. 

Yn ei amser sbâr mae Will yn hoffi mynd am anturiaethau gyda’r teulu, darllen a dilyn pêl droed. Yn ddiweddar mae Will wedi ehangu ei fwynhad o bêl droed wrth ddechrau chwarae gyda thîm staff y Brifysgol. 

Mae Will rioed wedi bod yn angerddol am gemau. Astudiodd BSc Gwybodaeth Artiffisial a Datblygu Gemau Cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd cyn gweithio ar nifer o brojectau i clients o’r sector cyhoeddus a masnachol yn cynnwys awdurdodau lleol, Heddlu Gwent a chwmni cofrestrydd enwau parth. 

Mae Will yn dod a chyfoeth o brofiadau a nifer o ieithoedd rhaglennu ar draws amryw o blatfform hefo fo i’r tîm .

Team Photo_Will.png