Clayton Jones

Rheolwr Rhaglen

Mae Clayton yn golffiwr awyddus, er ei fod yn gwario mwy o amser fel cadi yw ddau fachgen ifanc na chware ei hun. 

Yn ddarllenwr brwd, mae'n mwynhau cofiant neu unrhyw beth seicoleg, iechyd a ffitrwydd neu dechnoleg wrth gwrs. Mae'n mwynhau mynd i'r gampfa a chadw fyny gyda'r newyddion diweddara yn y byd bocsio. 

Gyd 14 mlynedd o brofiad yn rheoli prosiectau Ewrop, dyma drydydd safle Clayton fel Rheolwr Rhaglen. Ar ôl graddiodd o Brifysgol Morgannwg (nawr Prifysgol De Cymru) parhaodd fel aelod o staff hyd at heddiw. Gyda cymhwyster yn Scrum, MSP ac ymarferwr Prince2, mae ganddo brofiad arwyddocaol o weithredu'r fethodoleg yn y man gwaith. 

Mae Clayton yn gyfrifol am y datblygiad, cynhyrchiad a throsglwyddiad o’r prosiectau mae CEMET yn ei datblygu. Ochor yn ochor gyda rheoli'r tîm ymchwil a datblygu a bod y cyswllt pennaf i'r cleient drwy'r proses tri cham.

 
Team Photo_Clayton.png