Uwchgynhadledd Y Diwydiant Seiber Ddiogelwch Cymreig 2018

19eg of Ebrill - Celtic Manor, Casnewydd

Partneriodd CEMET gyda Thîm Seiber Prifysgol De Cymru, TARIAN, Llywodraeth Cymru, Alert Logic, Qinetiq a Chlwstwr Seiber Cymru I ddod a’r Uwchgynhadledd Y Diwydiant Seiber Ddiogelwch Cymreig 2018 I chi yn y Celtic Manor ar y 19eg o Ebrill 2018.

Daethom a’r pedwar piler o Seiber Cymru gadai gilydd:

  • Gorfodi’r Gyfraith
  • Busnes
  • Llywodraeth
  • Academia

I roi mewnwelediad i chi o sut mae pob piler yn brwydro bygythiad seiber. Clywn gan Dditectif Brif Uwch-arolygydd Tarian, Steve Matchett a Ditectif Ringyll Warren Davies am dirwedd trosedd seiber yng Nghymru a sut mae’r Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol yn chwarae rhan mewn atal gweithgareddau troseddwr seiber, yr ymgyrch atal ac amddiffyn, astudiaethau achos a sut maent yn ymchwilio. 

Rhannodd Max Bruce, Swyddog Diogelu Seiber, Action Fraud o Heddlu Dinas Llundain ystadegau ysgytiol o sut mae bron 50% o holl droseddau yn Lloegr a Chymru yn Seiber neu dwyll. Rhannodd pam mor bwysig ydi i adroddi bob trosedd oherwydd gall un trosedd seiber effeithio lot o bobol ac mae pob adroddiad yn ychwanegu a galluogi cwmpas mwy i’r ymchwiliad. Pwysleisiodd pwysigrwydd cael allweddair cryf a phwysigrwydd cael agweddau hanfodol seiber yn eich busnes.

Yn y darn busnes pwysleisiodd Bryan Lillie, Qinetiq bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth gydag arbenigwyr, gweithiwr proffesiynol a’r gymdeithas. Trafododd Dan Pitamn, Alert Logic am y dirwedd y bygythiad a gwnaeth Damon Rands ni yn ymwybodol o ei’n pum prif wendid 1. Cyfryngau Cymdeithasol 2 WIFI Cyhoeddus 3. Dim Patching 4. Dyfais di-ddiogel

 

5. Pobol - camgymeriadau syml fel gadael gliniadur ei hun ac arferiadau drwg. Y siaradwr olaf yn y darn oedd Darren Baldwin o Prizsm a rannodd datrysiad arloesi sef meddalwedd sydd yn amddiffyn eich busnes wrth ddefnyddio amgryptied i storio data yn ddiogel ar amryw o storfa cwmwl.

Dechreuodd y darn Llywodraeth gyda Jonathan Fortune yn trafod cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru am ddiogelwch seiber a sut maent yn creu awyrgylch sydd yn cefnogi seiber yn Gymru. Rhannodd Lt Col Mark Davies Sefydliad Amddiffyn a Diogelwch o’r Adran Fasnach Ryngwladol strategaeth llywodraeth y DU i allforio diogelwch seiber, a sut maent yn gallu hwyluso hynny a chefnogi busnesau gyda busnes seiber rhyngwladol.

Mae prifysgolion yn gerio fyny i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiber, esboniodd Clare Johnson o Brifysgol de Cymru sut mae’r Academi Seiber Cenedlaethol yn creu profiad dysgu unigryw, hyrwyddo dysgu hunanddigonol a gwneud yn siŵr bod ei myfyrwyr yn cael profiad diwydiant. Rhannodd Sara Correia o Brifysgol Abertawe gynllun y brifysgol i symud ysgol y gyfraith i’r campws newydd yn y bae sydd yn galluogi ei adra i weithio yn agos gyda chyfadran cyfrifiannu ar seiber. Yn ogystal rhannodd wybodaeth am eich ymchwiliad fewn i broffil ddioddefwyr trosedd seiber a thwyll o unigolion I BBaCh. Pwy yw’r ail-ddioddefwyr yn ôl y data, ymateb i ddioddefwyr  a sut gall hun wella er mwyn lleihau nifer o ddioddefwyr?

Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus i ddod ac unigolion o’r pedwar piler gyda’i gilydd i frwydro achos cyffredin. Rhoddodd gyfle i’r rhai a oedd yn bresennol rhyngweithio ar draw sector, darganfod ffurf o weithio gyda’i gilydd i frwydro trosedd seiber a gwneud Cymru yn le diogel i wneud busnes.

Mae rhaglen y digwyddiad ar gael i lwytho ar y wefan o dan hwb ac os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch â ni ar cemetevents@southwales.ac.uk.