Dann Rees
Uwch Raglenwr

Yn ei amser hamdden mae Dann yn hoffi datblygu gemau personol, syniadau a chysyniadau, ynghyd gyda chwarae gemau yn enwedig RPGs. 

Mae Dann yn mwynhau peintio modelau miniatur ac wedi ennill cystadleuaeth am ei waith. Yn ddiweddar aeth Dann ar drip i Japan a cyn mynd gwnaeth yn siŵr ei bod yn gwybod ychydig o’r iaith, ar ôl ei ymweliad maen brwdfrydig i ddysgu mwy. Ar ben hyn mae Dann yn hoffi chwarae a gwylio Pêl Droed a chwara guitar a ceisio canu. 

Dann yw Uwch Raglennwr CEMET ac mae ganddo 15 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae ef yn arbenigo ar apiau iOS a gemau datblygol gyda Unity a Unreal Engine 4. Mae ganddo wybodaeth a phrofiad yn gweithio gyda .NET, OpenCV a ANNs. Graddiodd gyda dosbarth cyntaf mewn Celf ac Animeiddiad gemau gyda phrofiad mewn 3dsmax, Zbrush, Photoshop a mwy o declynnau celf gemau. 

O fewn y tîm ei gyfrifoldebau yw cynghorwr i'r rhaglennwr, adolygu cod, cynghori ar strwythur y system a rhannu ei wybodaeth gyda'r tîm. Hyn ynghyd a datblygu cynnyrch a delio gyda chleient. 

Dann Rees