DiamondCentreWales.jpg

Mae Diamond Centre Wales yn dallt pwysigrwydd cipio moment arbennig a sut bod darn o emwaith unigryw yn gallu cario moment am byth. Ei brif nod yw gwneud yn siŵr eich bod yn cael union beth rydych yn ei ddychmygu, ac eich bod yn hapus hefo eich creadigaeth.

Maent yn rhagori mewn gwasanaeth cwsmeriaid ac i wella ei gwasanaeth daethent i CEMET am gefnogaeth gyda thechnoleg rithwir siopa. Nod ei brosiect yw rhoi syniad gwell i chi o ganlyniad eich creadigaeth cyn iddo gael ei greu. Mae’r datrysiad yn defnyddio golwg Realiti Estynedig (AR) a 3D. Mae’r golwg 3D yn galluogi i chi drin ac addasu darnau unigol o’r gemwaith pam bod y golwg AR yn rhoi golwg o sut bydd y darn terfynol yn edrych arnoch fel person. Gallwch ei weld o adref, dangos i'ch ffrindiau, teulu a gwneud penderfyniad ar newidiadau i sicrhau ei fod y darn perffaith i chi!

Mae Diamond Centre Wales wastad ar flaen y gad ac eisio defnyddio technoleg i roi'r profiad orau i chi, y gwasanaeth cwsmer gorau a’r gemwaith gorau!

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â’r wefan www.diamondcentrewales.com neu cysylltwch â nhw ar enquiries@diamondcentrewales.com, 01443 222375