Eric Llewellyn
Pennaeth Diogelwch Seiber 

Mae Eric yn Gydymaith Pennaeth adran Cyfrifiaduraeth a Mathemateg. 

Wedi cychwyn ei yrfâu fel prentis peirianneg electronig, aeth Eric ymlaen i astudio gradd anrhydedd mewn cyfrifiaduraeth yn Brifysgol Cymru, Casnewydd. Ar ôl graddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf, gweithiodd fel ymgynghorwr IT cyn symud ymlaen i rôl peirianneg meddalwedd. Yn 2001 dychwelodd yn ôl i academaidd i wneud PhD mewn generadiad cod awtomataidd er mwyn rheoli systemau cynhyrchu. 

Wedi mwynhau bywyd academaidd, arosod Eric yn y Brifysgol mewn rôl darlithydd cyn symud ymlaen yn 2006 i rôl rheolwr fel Arweinydd Academaidd, gyda chyfrifiaduraeth i gychwyn wedyn ar draws cyfrifiaduraeth a pheirianneg. Yn 2013 cafodd ei benodi yn ei rôl presennol gyda Phrifysgol De Cymru. Mae Eric yn rhan o amryw o brosiectau, yn cynnwys y sefydliad o'r academi genedlaethol diogelwch seibir. Un o uchelgeisiau Eric yw mewnosod cyflogadwyedd yn y cwricwlwm a chynnyrch  graddwyr sydd yn barod i'r byd gwaith. 

Mae Eric wedi dysgu o'r cyrsiau sylfaen i MSc a nawr yn goruchwylio myfyrwyr PhD. Ynghyd a dosbarthu cyrsiau byr i fyfyrwyr a chyrsiau pwrpasol yn y diwydiant, mae gan Eric ddiddordeb mewn amrywiaeth o bynciau yn enwedig dod a meddalwedd, caledwedd a deall awtomasiwn gyda'i gilydd. 

Team Photo_Eric.png