Digwyddiadau Nesaf

Rydym ni yn credu gall busnesau ragori wrth gynnwys technoleg newydd o fewn y busnes.

Byddwn yn cynnal digwyddiadau, fel gweithdai ar arddangosiadau, ar hyd a lled Cymru er mwyn rhannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd a thrafod technolegau newydd a phynciau llosg. Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle hefyd i rwydweithio gydag unigolion o’r un feddylfryd yn y diwydiant.

Am wybodaeth o’r digwyddiadau nesaf arwyddwch ymlaen i ei'n rhestr e-bost neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.