Gŵyl Tech Datblygol
Dec
13
9:00 AM09:00

Gŵyl Tech Datblygol

Wrth i’r flwyddyn newydd agosáu, beth am adlewyrchu ar beth oedd yn llwyddiannus yn 2018?  Ystyriwch beth ddysgwch a archwiliwch beth rydych chi ac eich busnes angen ei wneud i wneud yn siŵr fod 2019 yn fwy llwyddiannus. 

 I gychwyn ar eich adlewyrchiad ymunwch gyda ni am ddiwrnod o gyflwyniadau i ysgogi’r meddwl, sesiynau rhyngweithiol, trafodaeth fywiog, arddangosiad a mewnwelediad ar sut mae technoleg ddatblygol yn barod yn cael effaith, arnoch chi, eich busnes eich diwydiant ac eich cadwyn cyflenwad. Bydd y diwrnod yn eich helpu chi archwilio sut gall technoleg ddatblygol gael effaith arnoch chi ac eich busnes yn y dyfodol.

Os ydych chi yn gweithio mewn egni, peirianneg, cynhyrchu neu dechnoleg mae’r digwyddiad yma yn berffaith i chi…..

View Event →
Ailfeddwl Realiti
Nov
15
9:00 AM09:00

Ailfeddwl Realiti

Rydym ni eisio chi ail feddwl bob agwedd o eich realiti chi, tasgau bob dydd ac mewn busnes. Sut gall realiti rhithwir, estynedig a cymysg ehangu profiadau a gwella cynhyrchaeth?

  • Ydych chi yn gwybod beth yw Reality Rhithwir, Estynedig a Cymysg?
  • Ydych chi yn gwybod y gwahaniaeth?
  • Ydych chi wedi profi’r dechnoleg yma?

Rydym ni yn cynnig mewnwelediad i’r technoleg hyn i ysbrydoli chi i arloesi.

View Event →
Siarad Technoleg
Oct
4
10:30 AM10:30

Siarad Technoleg

Byddwn yn y Ganolfan Arloesedd y bont ar y 4ydd o Fehefin i’r gweithdy technoleg arloesi. Bydd ein tîm ymchwil a datblygu yn dod i rannu ei gwybodaeth gyda chi. Yn ychwanegol bydd cyfle i ddysgu mwy am CEMET, ei’n proses a’r gefnogaeth gallwn ei roi i chi. 
 

View Event →