Back to All Events

Lansio CEMET

Bydd y lansiad yn cael ei gynnal yn yr Village Hotel yng Nghaerdydd ar y bora o’r 8fed of Fawrth 2017. Mae’r digwyddiad yn gwahodd yn unig. Bydd y bora yn cynnwys cyflwyniad i’r prosiect, ble gallwch ddysgusud rydym am gyrradd ein nod i wneud argraff a’r economi Cymru a sud gallwn ni gefnogi BBaCh yn Gymru. 

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i ddarganfod mwy am y prosiectau rydym wrthi yn cydweithio erddynt.

Os hoffwch fod yn bresennol yn y digwyddiad ebostiwch cemetevents@southwales.ac.uk.

Later Event: April 13
Cronfa Brecwast Welsh ICE