Back to All Events

Gweithdy Technoleg Newydd - Gohirio

  • Welsh ICE Van Road Caerphilly, Wales, CF83 1JZ United Kingdom (map)

Yn anffodus rydym ni wedi gohirio'r gweithdy, byddwn yn ei aildrefnu yn fuan. Os oedd gennych ddiddordeb yn mynychu’r digwyddiad e-bostiwch cemetevents@southwales.ac.uk a byddwn yn rhoi gwybod i chi pam mae'r dyddiad newydd wedi cael ei osod.

_________________

Mae'r gweithdy yn rhoi cyfle i gwmnïoedd ddysgu mwy am dechnoleg newydd sydd yn effeithio busnesau a sut gallwch chi ei weithredu. Ynghyd a chael cyfarfod personol gyda thîm datblygu a rheolwyr CEMET a mentrau eraill yng Nghymru a fysa yn gallu eich helpu. 

Bydd y bora yn cynnwys cyflwyniad i CEMET a sut mae busnesau yn dechrau gweithredu'r dechnoleg. Ar ôl seibiant bydd cyflwyniadau gan rai o unigolion tîm ymchwil a datblygu CEMET. Bydda nhw yn siarad am y dechnoleg newydd sydd ar y gweill a pa mae hi'n bwysig meddwl am bob agwedd o'r broses. 

Ar ôl cinio bydd cyfle siarad gyda mentrau gwahanol a thîm CEMET yn unigol i wneud cysylltiadau a darganfod yn union pa fath o gefnogaeth sydd ar gael.
 

Earlier Event: April 13
Cronfa Brecwast Welsh ICE
Later Event: June 14
Cyfarfod CEMET