Back to All Events

Gŵyl Tech Datblygol

  • Canolfan Catrin Finch Prifysgol Glyndwr LL11 2HS (map)

Wrth i’r flwyddyn newydd agosáu, beth am adlewyrchu ar beth oedd yn llwyddiannus yn 2018?  Ystyriwch beth ddysgwch a archwiliwch beth rydych chi ac eich busnes angen ei wneud i wneud yn siŵr fod 2019 yn fwy llwyddiannus. 

I gychwyn ar eich adlewyrchiad ymunwch gyda ni am ddiwrnod o gyflwyniadau i ysgogi’r meddwl, sesiynau rhyngweithiol, trafodaeth fywiog, arddangosiad a mewnwelediad ar sut mae technoleg ddatblygol yn barod yn cael effaith, arnoch chi, eich busnes eich diwydiant ac eich cadwyn cyflenwad. Bydd y diwrnod yn eich helpu chi archwilio sut gall technoleg ddatblygol gael effaith arnoch chi ac eich busnes yn y dyfodol.

Os ydych chi yn gweithio mewn egni, peirianneg, cynhyrchu neu dechnoleg mae’r digwyddiad yma yn berffaith i chi…..

Darganfyddwch atebion

Siaradwch gyda’r arbenigwyr am sut gall eich busnes chi fuddsoddi wrth ymgorffori technoleg.

 Datrys problemau

Darganfyddwch sut gall technoleg ddatblygol ddatrys sialens mae eich busnes, diwydiant ar farchnad yn ei wynebu.

 Gwybodaeth

Dysgwch am fuddiant cael economi technoleg ddigidol sydd yn tyfu a darganfyddwch pa mor barod yw eich busnes chi am ddyfodol digidol.

 Dod i adnabod

Rhowch eich busnes o flaen prynwyr, arianwyr, buddsoddwyr a chydweithwyr.

 Cysylltwch

Cysylltwch gyda phobol ar draws busnes, diwydiant ac academia gyda’r un ffordd o feddwl. Bydd cyfle i chi sgowtio am weithwyr talentog y dyfodol sydd am eich helpu cyrraedd targedau'r dyfodol.

 Cymdeithasu

Cysylltwch gyda’r rhai sydd yn bresennol, siaradwyr, arddangoswyr, arloeswyr, cydweithwyr a threfnwyr cynt, drwy gydol ac ar ôl y digwyddiad drwy ddefnyddio #GwylTechDatblygol.

 Erbyn diwedd y dydd byddwch wedi creu cysylltiadau, cael dealltwriaeth well o’r weithred sydd angen ei gymryd a pha dechnoleg rydych chi angen ei fabwysiadu i gadw gam olfan eich cystadleuwyr.

 Archebwch eich lle

 Mae lle yn brin felly cofrestrwch eich lle i wneud yn siŵr nad ydych chi yn colli allan. Os ydych chi yn newid eich meddwl, plîs gadewch i ni wybod fel ein bod yn gallu rhoi eich lle i rhywun arall.

Archebu Tocyn

Llwyfan gweledigaeth

10yyb - 10:30yyb - Effaith technoleg datblygol ar fusnes a diwydiant - Trafodaeth Panel

10:30yyb - 10:50yyb - Bargen twf Gogledd Cymru - Ashley Rogers, Cyngor Busnes Gogledd Cymru Mersey Dee

11:40yyb - 12yyp - Modelau aflonyddu – gwybod digon i fod yn beryglus - Dr Debra Williams, Motokiki

1:30yyp - 1:50yyp - Digideiddio cydosodiad - David Harra, Airbus

2:30yyp - 2:50yyp - Sensor City – Y tu mewn i ganolfan arloesedd synwyryddion byd-eang - Dr Joanne Phoenix, Sensor City Liverpool Ltd

3:30yyp - 4:00yyp - Sut i fynd o syniad i fusnes wedi’i ariannu, a chynnyrch y mae eich cwsmeriaid yn dwlu arno - Anthony Rose, SeedLegals

Cyfarfod â’r arbenigwyr

11yyb - 12yyp - SMART Innovation and Intellectual Property Llywodraeth Cymru, Innovation Point, Jumpstart a Busnes Cymru

2yyp - 3yyp - Innovate UK/KTN, The ESTnet, Airbus Endeavr a CEMET

Llwyfan arddangos

11yyb - 11:10yyb - CEMET - Y bennod nesaf - Clayton Jones, CEMET

11:10yyb - 11:20yyb - Technoleg ar y Stryd Fawr - technoleg ddatblygol yn nwylo manwerthwyr lleol - Victoria Mann, NearMeNow

11:20yyb - 11:30yyb - Sut mae profiad rhith-wirionedd ymgolli yn helpu gofalwyr i ddeall y problemau sy’n wynebu’r rheiny â dementia - Derick Murdoch, Galactig

11:35yyb - 11:45yyb - SingleReality - Ymdrwytho cysurus - Dr Rob Black, RealSpace Ltd

12:10yyp - 12:20yyp - Cyflwyniad i gyfleoedd cyllido DASA a sut i arloesi yn y marchnadoedd amddiffyn a diogelwch - Dr Dudley Hewlett, DASA

12:25yyp - 12:45yyp - Cyflwyno cymorth gan deulu Innovate UK - Jon Wood, Louise Daresbury and Lyndon Jones, Innovate UK

2yyp - 2:10yyp- Datblygu ffatrïoedd SMART - Frits van Calker, RFIDdirect Ltd

2:15yyp - 2:25yyp -Cynilion fel gwasanaeth - Amit Slaich and Gareth Hendry, weflip

3yyp - 3:10yyp - Datblygiadau diweddar mewn gweithgynhyrchu cyfansoddiau’n gyflym Richard Day Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

3:15yyp - 3:25yyp - Sut a pham mae’r rhyngrwyd pethau diwydiannol yn barod i drawsnewid cadwyni cyflenwi byd-eang Paul Byrne, PIN IoT

3:30yyp - 3:40yyp - Sain Gyflym - Dadansoddiad Acwsteg Cyflym ar gyfer dan gerbyd Awyrofod a Modurol - David Standing, Zenotech Ltd

 Trefnwyr y Digwyddiad

Mae’r digwyddiad yma yn dod i chi gan:

  Polisi Data

Wrth gofrestru i fynychu’r digwyddiad yma rydych chi yn cytuno bod eich gwybodaeth gysylltiol yn cael ei rannu o Eventbrite. Bydd trefnwyr y digwyddiad yn defnyddio eich gwybodaeth i rannu gwybodaeth ddiweddaraf yn berthnasol i’r digwyddiad. 

Ar ôl y digwyddiad bydd eich gwybodaeth yn cael ei rannu gyda threfnwyr y digwyddiad - Airbus Endeavr Wales, CEMET, ESTnet, Innovation Point, Innovate UK ac Knowledge Transfer Network (KTNUK) - fel ei bod yn gallu rhannu gwybodaeth sydd yn berthnasol i’r digwyddiad. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw ar gronfa ddata ufudd i GDPR.

Os na ydych chi eisio eich gwybodaeth gael ei rannu gyda threfnwyr y digwyddiad plîs ticiwch y bocs perthnasol yn y ffurflen gofrestru. Byddwn wedyn yn dileu eich data ar ôl y digwyddiad.

 

Earlier Event: November 16
Y Sioe Addysg Genedlaethol