Back to All Events

Ailfeddwl Realiti

  • Park Plaza Hotel Greyfriars Rd Cardiff, Wales, CF10 3AL United Kingdom (map)

Rydym ni eisio chi ail feddwl bob agwedd o eich realiti chi, tasgau bob dydd ac mewn busnes. Sut gall realiti rhithwir, estynedig a cymysg ehangu profiadau a gwella cynhyrchaeth?

  • Ydych chi yn gwybod beth yw Reality Rhithwir, Estynedig a Cymysg?
  • Ydych chi yn gwybod y gwahaniaeth?
  • Ydych chi wedi profi’r dechnoleg yma?

Mae’r digwyddiad Ailfeddwl Realiti yn rhoi’r cyfle i chi profi'r byd Rhithwir a rhyngweithio gyda Realiti Estynedig. Bydd ef yn rhoi mewnwelediad i sut mae diwydiant yn defnyddio’r dechnoleg i ddatblygu ei busnes ac eich ysbrydoli chi i wneud yr run peth.

Mae VR, AR a MR yn lot mwy na gimig a phrofiad hwyliog, yn y dyfodol agos byddwn yn gweld y technoleg yma yn newid y ffordd rydym ni yn cymdeithasu, gweithio a byw. Rydym ni yn cynnig mewnwelediad i’r technoleg hyn i ysbrydoli chi i arloesi.

AGENDA - Yw cadarnhau

Cofrestriad
Beth yw’r gwahaniaeth?
Oes lle i VR, AR and MR mewn busnes?
Pa realiti yw’r gorau i mi?
Cyflwyniad VR
Cyflwyniad AR
Pam mae cwmnïoedd wedi troi at VR?

Cinio Rhwydweithio a’r cyfle i brofi’r realiti gwahanol.

COFRESTRWCH YMA