Evoke Education-01.jpg

Mae Evoke Education wedi creu ffordd hwyliog i ddysgu plant. Mae gan bob plentyn hoff gymeriad ac mae Evoke yn cynnig Moe. Drwy’r cymeriad mae athrawon yn gallu rhyngweithio gyda’r plant yn galluogi’r dysgu fod mwy deniadol ac annog canolbwyntio.

Mae’r cynnyrch yn dod mewn dau ddarn, yr orsaf dychymig sydd yn galluogi’r plant rhyngweithio gyda Moe a thu cefn, i lygaid athrawon yn unig. Does gan Moe ddim cyfyngiad iaith na thafodiaith a drwy dechnoleg pennawd symudiad mae’r athrawon yn gallu rheoli Moe.

Dywedodd David Hinton, Perchennog Evoke Education “Gwelwn nad oedd technoleg ryngweithiol fel VR ac AR yn cael ei ddefnyddio ddigon mewn ysgolion. Felly penderfynwn ein bod ni am wneud y dechnoleg yma ar gael i bob ysgol.”

Daeth Evoke Education i CEMET gyda'i chysyniad a’r nod i gyflwyno Reality Estynedig mewn ysgol. Wrth gydweithio mae CEMET wedi cefnogi Evoke i ddod a Moe i’r farchnad. Mae’r cynnyrch wedi ei brofi gyda phlant ac athrawon yng Nghymru.

Dywedodd Clayton Jones, Rheolwr Rhaglen CEMET “Mae’r profion gyda defnyddiwr yn awgrymu bod y cynnyrch yn brofiad deniadol i blant, a'i bod wedi ei hudo wrth ryngweithio gyda Moe. Roeddent yn mwynhau’r digwyddiad ac yn dal gwybodaeth a oedd yn cael ei drafod yn ystod y rhyngweithiad.”

Mae Evoke yn edrych i gyflawni ymchwil seicolegol ar y buddiant o ddefnyddio Realiti Estynedig mewn addysg a'i effaith ar ddal gwybodaeth. Yn ogystal â hyn ma Evoke yn edrych i mewn i sut gall y dechnoleg fod o fudd wrth gyfweld a phlant sydd yn agored i niwed.

Roedd gan David Hinton i ddweud am CEMET “Roeddem ni yn meddwl bod CEMET yn swnio yn rhu da i fod yn wir, ond darganfyddwn ei fod yn wych. Mae’r rhaglen yn ffantastig. Maent yn dallt y dechnoleg yn ddyfnach na ydym ni ac wedi ei’n helpu i ddatblygu cynnyrch a mynd a fo yn bellach na oedden yn gallu. Rydym ni mor ddiolchgar i CEMET.”

Os oes gennych chi ddiddordeb darganfod mwy am siwrna Evoke Education a chyflwyno Moe i'ch ysgol chi dilynwch nhw ar twitter @evoke-education neu cysylltwch â nhw ar daniella@evoke-education.com.