Flik.jpg

Yn ôl ymchwil y CIG, mae rhan fwyaf o bobl yn dioddef o broblemau cysgu. Cyngor i rai sydd yn gweld hi’n anodd disgyn i gysgu ac aros ynghwsg yw i gymered camau ymddygiad syml fel mynd i’r gwely'r’r un amser bob nos a mabwysiadu trefn sydd yn helpu chi ymlacio. Nod Blossom Life yw helpu chi wneud hyn wrth ddefnyddio technegau ‘mindfulness’ a myfyrdod wrth ddefnyddio ap Mago a chydymaith cwsg Dogo.

Dyweddod y New York Times:  “The practical payoff of mindfulness is backed by dozen of studies linking it to better sleep, job satisfaction, rational thinking and emotional resilience.” 

Wrth osod y cydymaith cwsg Dojo yn eich ystafell wely bydd y cydymaith yn eich arwain at gwsg gwell. Mae’r cydymaith yn fonitor elfennau’r amgylchedd ac yn digolledu elfennau mewnwthiol i sicrhau parhad cwsg.

Rydym ni yn cymered fwy o sylw o synau naturiol na sŵn cefndir, gall Dojo rhyng-gipio sŵn cefndirol a'i ailosod gyda synau naturiol sydd yn galluogi i ni ddylunio awyrgylch tawel, heddychol ac ymlacio, ei’n datgysylltu o ei’n straeniau. Wrth ddylunio’r olygfa gyda synau dynol neu naturiol rydym yn paratoi at gwsg, ffocws, ymlacio ac yn lleihau tensiwn.

Mae 10 munud yn wwarando a’r synau natural yn gallu lleihau straeniau a cyfradd curiad y galon a llehau adrenalin a cortisol yn y corf. Creuodd Dr Luke Sanger ap Mango i brofi’r cysyniad cyn cydweithio gyda CEMET i adeiladu’r meddalwedd a’r caledwedd i greu’r cydymaith cwsg Dojo.

I ddarganfod mwy am Blossom Life, Mango a Dojo ymwelwch â’r wefan www.blossom.life