Four-minutes-logo-header-lsl-2.fw.png

Gallwch arbed bywyd mewn 4 munud? Mewn digwyddiad ataliad y galon mae gennych chi bedwar munud i ymateb tan fod niwed i’r ymennydd yn debygol. Mae’r cwmni hyfforddi CPR, Four Minutes wedi darganfod er bod pobol yn cyflawni hyfforddiant CPR mewn sefyllfa go iawn nid ydynt yn hyderus i ymateb.

Daethant i CEMET i greu ffordd newydd i hyfforddi sydd yn ail-greu sefyllfa go iawn gyda’r nod i godi hyder. Realiti Cymysg oedd y dechnoleg orau i roi'r effaith cyflawn i’r unigolyn, wrth iddynt weld sefyllfa yn datblygu ac wedyn yn ymateb i arbed bywyd. 

Maent yn rhag gweld cael amryw o sefyllfaoedd i wneud yr hyfforddiant yn berthnasol i bob unigolyn ac yn rhoi hyder iddynt ymateb mewn sefyllfa gyfarwydd. Mae Realiti cymysg yn gwneud hyfforddiant CPR yn hwyl, rhyngweithiol ond yn bwysicach yn gwella dargadwedd gwybodaeth a gwneud yn siŵr bod unigolion yn hyderus yn ei gallu i ymateb.

Mae’r prosiect yn defnyddio'r benwisg realiti rhithwir HTC Vive gydag censor realiti cymysg i greu profiad sydd yn galluogi unigolion i ryngweithio gyda dol hyfforddi CPR o fewn y byd rhithwir. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â gwefan Four Minutes www.fourminutes.training a dilynwch nhw at twitter @four_minutes_.

Mae Four Minutes yn chwilio am fuddsoddiad i ddatblygu mwy o senarios ac yn ddiweddar wedi cyrraedd yr ail rownd o boot camp The Duke of Yorks Pitch@Palace cyn ei ail pitch yn Palace St James.

 

Four Minutes - Showcase Image.jpg