Galactig

Galactig

 

 

Gwefan: www.galactig.com

Twitter: @Galactig

Ebost: post@galactig.com

Ffôn: 01286 675722

Asiantaeth greadigol ddigidol ddwyieithog yn Galactig sydd yn seiliedig yng Ngogledd Cymru ac yn arbenigo mewn ymgynghoriaeth creadigol, apiau mobil, safleoedd gwe, graffeg symudiad, realiti rhithwir a realiti estynedig.

Mae’r adran yn cael ei arwain yn greadigol ac yn cael ei yrru gan y nod o gyfathrebu naratif drwy dechnolegau digidol yn effeithiol beth bynnag y cynnyrch. O ap mobil i adeilad pwrpasol i ddysgu ar lein maent yn canolbwyntio ar y gwasanaeth a’r cynnyrch, gyda syniadau mawr yn galon y busnes.

Maent yn cydweithio gyda chi, wrth ofyn y cwestiynau iawn i greu’r cynnyrch rydych chi ei angen - dod ac eich stori chi yn fyw. Yn eich gwneud yn rhan o’r broses i wneud yn siŵr ei bod yn deall eich gôl chi.