Gerald Thomas Chartered Accountants

Gerlad Accountants Logo.jpg

Gwefan: www.geraldthomas.co.uk

Twitter: @GTAccountants

LinkedIn: Gerald Thomas - Chartered Accountants

Ebost: enquiries@geraldthomas.co.uk

Mae Cyfrifwyr Siartredig Gerald Thomas yn darparu cyfrifed a gwasanaeth trethiad o ansawdd uchel am bris teg wrth ymdrechu i gynnal y gofal cleient ac arbenigedd technegol orau posib.

Mae ganddyn nhw arbenigedd i sicrhau bod bob agwedd yn cael ei drin y broffesiynol, effeithlon gyda buddiant y cleient yn graidd bob ymrwymiad.

Yn angerddol am adeiladu perthynas a darparu’r cymorth a chefnogaeth mae ei chleient nhw yn haeddu. Maent yn dod ac agwedd ffres a blaenweithgar i gyfrifed a threth, wastad yn edrych ymlaen at adnabod cyfle o fuddiant i chi.

Arbenigedd Gerald Thomas yw Rhyddhad Treth Ymchwil a Datblygu sydd yn gallu dilyn i ostwng mewn treth rhwymedigaeth neu daliad arian parod i gwmnïau sydd yn ymarfer R&D. Mae nifer o gwmnïau yn ymglymedig mewn R&D ond ddim yn sylwi ac felly ddim yn hawlio’r rhyddhad treth. Gall Gerald Thomas gynghori ar ba brosiectau sydd yn cymhwyso a chwblhau’r hawl ar eich rhan.

Gerlad Accountant.jpg