Gŵyl Ddigidol 2018

21ain a 22ain o Fai - Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

CEMET oedd noddwr yr Ardal Technoleg Ddatblygol yn yr Ŵyl Ddigidol cafodd ei gynnal ar y 21-22 o fis Mai 2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Gaerdydd. Gydag dros 2,000 yn bresennol a 100 siaradwyr ar draws y ddau ddiwrnod mae’r digwyddiad yn dod a chwmnïoedd technoleg o hud a lled Cymru gyda’i gilydd i ddysgu, rhwydweithio ac arddangos.

Tynnodd yr Ardal Dechnoleg Ddatblygol lot o sylw gyda dirprwy yn awyddus i ddysgu mwy am y cynnyrch technoleg ddatblygol sydd yn cael ei greu yn Gymru. Roedd cleient CEMET Motion Rail yn arddangos yn yr ardal lle cafodd Ken Skates AC y cyfle i brofi’r cynnyrch Realiti Rhithwir bydd Motion Rail yn ei ddefnyddio i ddysgu plant sut i groesi’r rheilffordd yn ddiogel. Roedd ef yn argarffedig o’r gwaith maent wedi ei wneud. Nid ef oedd yr unig aelod o’r Cynulliad i ymweld ar ardal gyda Julie James AC yn dod i ddarganfod mwy am y gwaith cyffrous mae cleient CEMET wedi bod yn ei wneud.

Roedd cynghorwyr lleol yn gynllwyn am cynyrch Near Me Now a’r posibilrwydd i ddenu mwy o fusnes i’w stryd fawr. Arddangosodd Mwnci Mo ei hyblygrwydd a sut mae'n gallu bod o gymorth i ddysgu plant mewn addysg a chymorth i’r heddlu gydag siarad â phlant agored i niwed.

 

Yn ogystal â hyn dangosodd Prizsm ei ateb arloesi i frwydro Diogelwch Seibir wrth gydymffurfio a GDPR gydag VR Go Chair yn arddangos ei phrofiad di law mewn Realiti Rhithwir. Roedd gan Immersity bresenoldeb mewn amryw o ardaloedd yn yr Ŵyl yn arddangos ei melin traed Realiti Rhithwir i roi'r profiad o gerdded ar rew a Alpha bio gyda'i ateb i ddyfodol heb goriad gyda bysbrint biometreg.

Cafodd ei’n arddangoswyr y cyfle i rannu ei syniadau, cynnyrch a beth sydd yn y dyfodol iddyn nhw ar y llwyfan amser cinio i rannu ei phrofiad gyda thechnoleg ddatblygol ac ysbrydoli cwmnïoedd eraill i wneud yr un peth. Eglurodd Rheolwr Masnachol CEMET Matthew Smith pam mha hi’n bwysig i gwmnïoedd gael strategaeth ymchwil a datblygu.

Rhoddodd yr Ŵyl ddigidol y cyfle i CEMET arddangos y dechnoleg cyffroes rydym ni wedi bod yn gweithio arno dros y flwyddyn ddiwethaf. Hoffwn ddiolch I Innovation Point am roi llwyfan llwyddiannus a oedd yn galluogi iddynt rannu'r gwaith cyffroes yma hyd a lled Cymru.

Os hoffwch wybod mwy am y gwaith rydym ni yn ei wneud wrth gydweithio gyda'i cleients ymwelwch ar dudalen astudiaeth achos.