Adnoddau

Yma mae gallu gweld cynnyrch CEMET o ddatganiadau gan y wasg, adolygiadau annibynnol o’r prosiect, llyfryn digwyddiadau a chyhoeddiadau marchnata.  

Digital2017-Twitter-Banner-v02.jpg

Gwyl Digidol

Pam ddechreuodd cleient CEMET Ultranyx ar ei siwrna mewn i ymchwil a datblygu cynyrch newydd Priszm a pam mae Priszm yn bwysig.

gGcsVodf.png

Llais FSB De Cymru

Mae CEMET wedi cael ei gwahodd i siarad mewn dosbarth meistr gan yr FSB ar y 12fed o Fedi. 

_97156979_de27-1.jpg

Newyddion BBC

Daeth y BBC i weld Cartŵn Mwnci Moe, creadigaeth Evoke a sut gall ef helpu plant a rhoi tystiolaeth i'r heddlu.

Dr_Luke_Anderson_daughter.width-1000.jpg

Prifysgol De Cymru

Siaradodd PDG gyda Dr Luke Anderson am ei gydweithied gyda CEMET ar Space Vision. 

David - Evoke Photos.jpg

Prifysgol De Cymru

Sut gall datblygiad a chydweithied CEMET a Evoke yn creu Moe yn gallu helpu plant i siarad fyny a gwella dargadwad gwybodaeth.

_96400186_spacevision2.jpg

Newyddion BBC

Sut wnaeth Vision Game Labs gydweithio gyda CEMET i greu gêm ddifrifol i brofi llygaid plant.. 

Welsh Government announcement

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru

Cyhoeddodd Mark Drakeford bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r golau gwyrdd i brosiect £6.4m CEMET. 

USW announces CEMET

Cyhoeddiad Prifysgol De Cymru

Cyhoeddodd Prifysgol De Cymru'r prosiect CEMET. Sydd wedi ei ariannu yn rhannol gal y Brifysgol a chronfa ERDF.

Lansio Swyddogol CEMET

Cafodd lansiad swyddogol CEMET ei gynal gyda'r diwydiant, Llyworaeth Cymru a Prifysgol De Cymru yn bresennol. 

Business News Wales

Prosiect £6.4m i gefnogi busnesau gyda ymchwil a datblygu gyda technoleg newydd. 

 
Evoke Education (2).JPG

Ffordd hwyliog i ddysgu plant

Mae’r cyhoeddiad yma yn cyflwyno datblygiad a phrofiad defnyddio wrth ryngweithio’r avatar sydd yn gallu gweld, clywed ac ymateb i blant mewn amser real.

Motion Rail.jpg

Hyfforddiant croesi’ rheilffordd gyda Realiti Rhithwir

Mae’r cyhoeddiad yma yn cyflwyno datblygiad a phrofiad rhyngweithio o’r system Realiti Rhithwir i hyfforddi plant sut i groesi croesfan y rheilffordd yn ddiogel.