Ikram Asghar
Cydymaith R&D

Yn ddiweddar cwblhaodd Ikram ei PhD ym Mhrifysgol Bournemouth ac mae’n frwdfrydig am wella rhyngweithiad pobol gyda thechnoleg, drwy ddull ‘user-centric’. Yn ystod ei PhD, ymchwiliodd “Yr effaith o Dechnoleg Cynorthwyo wrth gefnogi pobol gyda dementia”. Cwblhaodd dadansoddiad angen, dylunio a datblygu ap cynorthwyo cyn gwerthuso ei ddefnydd drwy nifer o astudiaeth achos.

Mae Ikram wedi cyhoeddi nifer o bapurau ymchwil, yn cynnwys pump yn 2017. Mae ganddo brofiad yn gweithio gyda Chartrefi Gofal, ysbytai, yn trefnu arddangosfa technoleg ac ysgrifennu cynnig am gronfa.

Mae Ikram wedi ennill nifer o gwobreuon yn ei yrfa yn cynnwys ‘Academic Excellence Award’ a ‘Most Creative Award’ o Brifysgol Bournemouth a ‘Brave Award’ o Motorola Solutions.

Yn ei amser rhydd mae Ikram yn hoffi trafaeilio, coginio a chwarae criced. Ei freuddwyd yw i ymweld â chant o Brifysgolion o gwmpas y byd.

Team Photo_Ikram.png