Jana Bauer
Cydlynydd Prosiect a Data ERDF

Yn wreiddiol o'r Almaen symudodd Jana i Gymru 21 mlynedd yn ôl, disgynnodd mewn cariad gyda'r wlad cyn dewis ymgartrefu yma.  

Yn fam i un mae Jana yn gwneud yn siŵr bod ei phlentyn yn dysgu Almaeneg ochor yn ochor a Chymraeg a Saesneg. Mae Jana wrthi yn dysgu Cymraeg gan ei gwr, ei hogyn bach a gwers neu ddau. 

Mae rôl Jana yn cynnwys gwneud yn siŵr bod taliadau a thargedi CEMET yn sefyll i fyny i brofiad arolwg. Mae hi'n gwneud yn siŵr bod tystiolaeth yn cael ei gasglu ac yn gweithio gyda chleient i sicerhau bod ganddynt y wybodaeth sydd angen a bod yn brosiect yn rhedeg yn effeithiol. Mae gan Jana 6 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn prosiect Ewropeaidd ac yn mwynhau gweinyddu proses cydweddu cleient. 

Team_Photo _Jana.png