Team Photo_Kris.png

Kris Oakley

Gweinyddwraig CEMET

Yn wreiddiol o Pontypridd mae Kris wedi byw yn yr ardal rhan helaeth o ei bywyd heblaw am 5 mlynedd yn Saudia Arabia. Mae hi'n siarad Cymraeg ar ol mynych y'r ysgol Gymraeg canolig cynta i agor yn yr ardal.

Mae gan Kris ddau o blant sydd bellech wedi tyfu fyny. Yn ei amser sbar ma hi'n hoffi cadw'n heini ac yn aelod o'r gampfa lleol. Mae gan Kris ddiddordeb mewn bob math o gerddoraeth a mae ei llinach teulu yn dangos ei bod yn berthyn pell i'r cyfansoddwr a actor Ivor Novello. 

Mae Kris wedi bod yn weinyddwraig am rhan helaeth o'i amser yn gweithio i'r Llywodraeth lleol ac yn enwedig yn y diwidiant addysg. Mae hi wedi gwiethio mewn addysg cynradd, uwchradd a prifysgol. 

Fwy diweddar mae Kris wedi gweithio i Llwyodraeth Cymru ac yn yr adra cyllid yn Prifysgol De Cymru. Ei rol yn tim CEMET yw gweinyddu'r prosiect, gwneud yn siwr bod dull gweithredu a prosesau yn cael ei dilyn a bod yn man cyswllt cyntaf i cleient's CEMET.