Lexon

Googler Plus Circle.png

Mae Lexon (G.B.) Limited yn fusnes sefydledig mewn print, gydag 40 mlynedd o brofiad. Credent mewn cydbwyso creadigrwydd, arloesi a dealltwriaeth busnes i greu'r ateb creadigol perffaith i frand, ymgyrch penodol a chynnyrch ei chlient.

Credai Lexon mewn ansawdd gwasanaeth, cynaladwyedd, yn ei gweithwyr a drwy fuddsoddiadau mewnol. Yn seiliedig yn De Cymru ac yn gweithredu o ffatri fodern wedi ei adeiladu i bwrpas mae Lexon yn gweithio gyda’r dechnoleg ddiweddaraf i ddod ac ansawdd i chi. Mae ganddynt wasanaethau ychwanegol fel studio ac adran gorffennu ymestynnol, storfa a man dosbarthu.

Edrychwch ar y gwaith maent hwy yn ei wneud.