Team Photo_Luke.png

Luke Dando
Rhaglenwr Graddedig

Yn ei amser rhydd mae Luke yn mwynhau chwarae gemau yn enwedig RPGs a MOBAs, a chwarae sboncen. 

Mae Luke yn hoffi trafeilio ac ar ôl graddio aeth ar daith i Malaysia. Wrth ddarffeilio mae Luke yn mwynhau dysgu mwy am ddiwylliant y wlad a chymered rhan mewn chwaraeon dwr fel sgïo dŵr a deifio sguba. Mae'n hoffi gwylio’r teledu o raglenni a ffilmiau SCI-FI. Mae gan Luke hefyd ddiddordeb mewn Pêl Droed America. 

Graddiodd Luke gyda gradd anrhydedd mewn cyfrifiaduraeth o Brifysgol Fetropolitan Gaerdydd. Wrth astudio mae e wedi cael profiad gydag amryw o ieithoedd rhaglennu yn enwedig Java. Yn ei amser rhydd mae ef wedi gweithio gyda Unity i greu apiau a nawr mae ef yn gweithio gyda Unreal Engine 4 gyda CEMET. Mae Luke yn frwdfrydig i ddysgu a gweithio gyda thechnoleg newydd ac mae ef yn mwynhau lledaenu ei wybodaeth yn ddyddiol.