Mark Griffiths
Cyd-Gyfarwyddwr

Mae Mark yn Gyd-Gyfarwyddwr i CEMET ynghud a bod yn Bennaeth i'r Adran Cyfrifaduraeth a Mathemateg i Brifysgol De Cymru. 

Graddiodd o Queen Mary College, Prifysgol Llundain yn 1982 mewn Mathemateg Cymhwysol cyn symud ymlaen i gael MSc mewn Systemau Peirianneg yn Coleg Gaerdydd, Prisygol Cymru yn 1989. 

Gweithiodd yn Brifysgol Cymru, Gaerdydd am dair mlynedd fel Cydymaith Ymchwil i'r adran Electronic a Systemau Perianneg. Roedd yn datblygu modelau mathemateg a eflychiad i bartneriaed yn y diwydiant. 

Daeth Mark i Brifysgol De Cymru (cyn Prifysgol Morgannwg) yn 1993, a cafodd ei benodi fel Dirprwy Pennaeth o'r adran Cyfrifaduraeth a Mathemateg yn 2009 a Pennaeth Adran y 2013.  

Yn 2016 daeth yn gyd-gyfarwyddwr i CEMET ochr yn ochr i sefydlu academi cenedlaethol diogelwch seiber. Mae Mark yn angerddol am hybu y buddiant o addysg uwch i'r cenhedlaeth nesaf. 

Fel pennaeth ystadegaeth cymhwysol a grwp ymwchil gweithredol mae gan Mark profiad eang o waith ymgynghoriaeth. Yn ogystal mae Mark wedi arwain llawer prosiect i'r diwydiant ac i'r llywodraeth. 

 
Team Photo_Mark.png