Matthew Smith
Rheolwr Machnasol

Yn yfwr coffi brwdfrydig, dyma man galw Matt bob bora. Mae Matt yn hoffi DIY a mae ganddo phrosiect rownd y tŷ neu ardd o hyd yn mynd ymlaen. 

Pam mae Matt yn cael 5 munud i sbario o ei ddyletswydd fel tad mae chwaraewr gemau brwdfrydig. Enwch ddyfais a siawns bod Matt wedi bod yn berchen arna fo riw bryd. Carw'r o ddyfais o bob siâp a medr mae Matt bob amser yn edrych am gipolwg o'r ddyfais nesaf sydd am gael effaith. 

Mae gan Matt 15 mlynedd o brofiad fel rheolwr, datblygu busnesau a rheoli profiad cynnyrch ar draws amryw diwydiant. 

Fel rheolwr Masnachol mae Matt yn gweithio gyda chleient o'r cydsyniad i'r farchnad, yn ei cefnogi drwy'r siwrne drwy bob cam o broses CEMET. Mae Matt yn helpu cleient ganolbwyntio ei gynnig, a chreu manyldeb a map ffordd i'r cynnyrch i sicrhau effaith. 

Cyfrifoldeb arall sydd ganddo yw bod yn rheolwr atebol i'r Cydlynydd Marchnata a thîm swyddfa'r prosiect sydd yn sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn effeithiol. 

Team Photo_Matt.png