Mae Emma Gilchrist, Rheolwr Gyfarwyddwr Motion Rail wedi adnabod yr angen i ddefnyddio technoleg newydd i addysgu gweithwyr y rheilffordd a phlant am ddiogelwch rheilffordd.

Yn 2016/17 roedd 29 trychineb, (eithrio hunanladdiad) ar y rheilffordd. Roedd 6 o’r rhain yn weithwyr a 33 yn aelod o’r cyhoedd, y prif reswm oedd tresbasu a chroesi croesfan lefel. Roedd 164 anaf difrifol a 5,675 anaf llai i weithwyr yn 2016/17 gyda 873 aelod o’r gweithlu a phrofiad o sioc neu drawma. Yn 2015/16 roed 28 aelod o’r cyhoedd wedi cael anaf difrifol a 219 anaf llai gydag 7 yn cael profiad o sioc neu drawma oherwydd damwainia a’r rheilffordd Prydain.

Daeth Emma at CEMET gyda’r syniad o ddenfyddio Reality Rhithwir (VR) i ehangu hyfforddiant ei gweithwyr a dysg plant am beryglon y rheilffordd. Mae dau ochor i’r rhaglen. Mae un ochor yn datblygu a hyfforddi gweithwyr lleoliad sydd yn gyfrifol am osod pwynt edrych wrth weithio ar y trac. Mae’r ail ochor yn addysgu plant ysgol gynradd sut i groesi croesfan lefel a throed.

Nod y prosiect yw cynyddu ymwybyddiaeth i leihau damweiniau a gwneud ein gweithwyr yn fwy ymwybodol o’r amser sydd ei angen i symud o’r ffordd pam mae trên. Defnyddio ffordd arloesol a rhoi’r gweithwyr mewn scenario yn ddiogel er mwyn argyfnerthu'r gwybodaeth. Mae hyn yn sicerau cydymffurfiad ac yn achub bywydau. Yn ogystal â hynna mae’r prosiect yn addysgu plant y genhedlaeth nesaf sut i groesi'r rheilffordd ac am y peryglon.