Nearmenow.png

Roedd sylfaenydd Near Me now Victoria yn eistedd yn ei siop trin gwallt yn ganol y dydd pam sylweddolodd faint o gadeiriau gwag a thriniwr gwallt oedd yn sefyll cwmpas. Sbardunodd hwn syniad am yr ap Near Me Now sydd yn galluogi cwmnïoedd annibynnol hysbysebu apwyntiadau, bargeinion ar hyd a lled y stryd fawr. Gyda’r nod o fod yn un safle am wybodaeth a bargeinion yn lleol.

Daeth Near Me Now i CEMET i wneud ei ap nhw sefyll allan wrth fabwysiadu technoleg Reality Estynedig i gynyddu ymrwymiad. Gallwch ymweld â bargeinion lleol mewn ffordd newyddion, map neu Reality Estynedig. Wrth ddal eich ffon at y stryd fawr bydd yr ap yn dod a bargeinion y siopa ymlaen wrth arddangos beth sydd ar gael ar y foment yno.

Mae’n hyblyg i’r busnes oherwydd gallent newid a rhaglennu bargeinio a chynnig mwy i ei cwsmeriaid. Edrych am goffi? Dal eich ffon i fyny a darganfyddwch y bargain orau i chi.

Os ydych chi yn fusnes ar y stryd fawr a fysa yn fuddiannau o gael Near Me Now yn eich ardal cysylltwch â nhw i ddangos diddordeb.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â’r wefan www.nearmenow.eu a dilynwch nhw ar twitter @NearMeNowApp a Instagram @nearmenowapp.