Atudiaeth Achos Cydweithiad CEMET

 
VGL Logo.JPEG.jpg
 

Vision Game Labs - Space Vision

Mae gan cyd sylfaenwyr Vision Game Labs Dr Luke Anderson a Dr Stephanie Campbell hanes o edrych ty allan i'r bocs i wella gofal yn y diwydiant iechyd. Gwelodd y ddau y broblem sydd gan yr NHS wrth brofi llygaid plant. Space Vision iw'r ateb. 

 
Prizsm logo.png

Ultranyx

Nod Ultranyx yw lleihau'r risg o golli data wrth greu ffordd ddiogel o ddefnyddio storfa Cloud. Mae gan Prizsm ffordd unigryw o amgryptio a dosbarthu data dros amryw i storfa Cloud sydd yn trosglwyddo data mewn ffordd fwy diogel ac arbed busnes o fygythiad seibir.

Motion Rail

Daeth Emma Gilchrist, Rheolwr Gyfarwyddwr Motion Rail at CEMET gyda’r syniad i ddefnyddio Realiti Rhithwir (VR) i ehangu hyfforddiant ei gweithwyr a dysg plant am beryglon y rheilffordd.

Four-minutes-logo-header-lsl-2.fw.png

 Four Minutes

Dod yn Fuan

Mae geddych chi bedwar munud i ymateb i ataliad y galon cyn iddo wneud niwed i’r ymennydd. Mae CEMET yn gweithio gydag arbenigwyr mewn hyfforddiant CPR i ddarganfod ffordd arall i ddysgu sydd yn rhoi hyder i’r cyhoedd ymateb mewn sefyllfa.

 
Evoke Education.jpg

Evoke Education

Mae Evoke Education wedi creu ffordd hwyliog i ddysgu plant. Mae gan bob plentyn hoff gymeriad ac mae Evoke yn cynnig Moe. Wrth ddefnyddio AR a thechnoleg gysylltiol gall athrawon rhyngweithio gyda phlant fel Moe i wella canolbwyntio a dal gwybodaeth

 

Thaw Technology

Rydym ni yn rhannu mwy a mwy o ei’n bywyd ar gyfryngau cymdeithasol. Roedd Thaw eisio dod a pobol hefo’i gilydd gyda diddordebau a chymdogaeth yn hytrach na pwy maent yn ei adnabod. Wrth ddefnyddio peirant AI i gategoreiddio lluniau. 

Nearmenow.png

Near Me Now

Mae Near Me yn ceisio trawsnewid y ffordd rydym ni yn siopa. Mae’r ap yn dod a bargeinion yn syth o’r siop i'ch ffon chi drwy edrychiad newyddion, map neu Realiti Estynedig. 

Flik_Logo.fw.png

Flik

Dod yn Fuan

Mae CEMET wedi bod yn gweithio gyda Chris Osmond ar ffordd newydd i rannu a golygu clipiau fideo.