Digwyddiadau CEMET

Julie Morgan Website Photo.jpg

Digwyddiad Lansio CEMET

Ar yr 8fed o Fawrth 2017 cafodd Y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symud a Datblygol (CEMET) ei lansio yn swyddogol yng ngwesty’r Village yng Nghaerdydd. Cyflwynodd y digwyddiad y ganolfan i’r diwydiant, i Lywodraeth Cymru ac i fentrau eraill. Gyda chyflwyniad gan Julie Morgan, Aelod Cynulliad dros Ogledd Gaerdydd, Yr Athro Helen Langton, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol De Cymru, Mark Griffiths Cyd-gyfarwyddwr CEMET a Dr Luke Anderson a Dr Stephanie Campbell o Vision Game Labs.

Cyber_Security_Summit_Logo_Cyber_Security_Logo_graphic.png

Uwchgynhadledd Y Diwydiant Seiber Ddioglewch Gymreig 2018

Gweithiodd CEMET gyda phartneriaid TARIAN, Prifysgol De Cymru, Llywodraeth Cymru, Qinetiq, Alert Logic a Chlwstwr Seiber Cymru i ddod a'r pedwar piler o ddiogelwch seiber gyda’i gilydd i rannu gwybodaeth a rhyngweithio. Rhannodd Gorfodi’r Gyfraith, Busnes, Y Llywodraeth ac Academia ei barn am fygythiad seiber. 

 
Rethink Reality.png

Ailfeddwl Realiti

Ar y 15eg o Dachwedd gwahoddodd CEMET diwydiant, academig a busnes i ddigwyddiad oedd yn canolbwyntio ar Realiti Rhithwir (VR), Reality Estynedig (AR) a Realiti Cymysg, yn y Park Plaza yng Nghaerdydd. Nod y digwyddiad oedd rhannu gwybodaeth am VR, AR a MR ac i ysbrydoli busnesau i ddefnyddio’r dechnoleg hyn yn ei gynnyrch, proses a gwasanaethau. Clywodd y gynulleidfa am brofiad gonest rhai yn y diwydiant gyda'r dechnoleg yn ogystal â chael y cyfle i brofi'r dechnoleg ei hunain o HTC Vive, Oculurs Rift, Gear VR a HoloLense.

 
digital-festival_gocomparelockup2.jpg

Ardal Technoleg Ddatblygol CEMET

CEMET oedd noddwr yr Ardal Technoleg Ddatblygol yn yr Ŵyl Ddigidol cafodd ei gynnal ar y 21-22 o fis Mai 2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Gaerdydd. Gydag dros 2,000 yn bresennol a 100 siaradwyr ar draws y ddau ddiwrnod mae’r digwyddiad yn dod a chwmnïoedd technoleg o hud a lled Cymru gyda’i gilydd i ddysgu, rhwydweithio ac arddangos.