Proses CEMET

Yn CEMET, rydym yn defnyddio proses tri cham i drawsnewid eich syniad arloesol yn gynnyrch ansawdd uchel.

Mae’r broses yn sicrhau eich bod yn y sefyllfa orau i fanteisio ar y cydweithredu, gyda’r nod o sbarduno twf busnes. 

Darparwn gyfres lawn o gymorth o ddadansoddi cysyniad, diagnosteg busnes, mapio ffordd cynnyrch, ymchwil a datblygu cydweithredol a llwybr i’r farchnad.

1. Diagnostig busnes

Mae cam cyntaf rhaglen CEMET yn cynnwys trafod eich syniad cychwynnol a’ch cynorthwyo i greu cynnig ymchwil a datblygu hyfyw. 

Fe wnawn eich cynorthwyo i ddatblygu map ffordd o’r cynnyrch, gan sicrhau bod eich busnes mewn lle priodol i gynnal gweithgaredd ymchwil a datblygu, yn ystod ein cydweithredu ac ar ôl ymgysylltu â CEMET. Bydd CEMET yn eich cynorthwyo i sicrhau bod cynllun cynaliadwy, nodau a thargedau diffiniol i gefnogi eich nodau ymchwil a datblygu hirdymor. 

Business Diagnostic

2. Ymchwil a datblygu cydweithredol

Bydd y broses ymchwil a datblygu cydweithredol yn dechrau yn ystod ail gam rhaglen CEMET.

Byddwn yn eich cynorthwyo i ffurfioli amcanion a chwmpas prosiect, gan sicrhau bod y gweithgaredd ymchwil a datblygu sydd wedi’i gynllunio yn cynnwys ffocws, a bod amser yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol. Gan ddefnyddio methodoleg rheoli prosiect Scrum, byddwn yn gweithio gyda chi i iteru datblygu cynnyrch yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth yn rheolaidd. 

P’un a yw eich cynnyrch yn brawf o gysyniad, yn brototeip, yn isafswm cynnyrch dichonadwy, neu'n gynnyrch sy’n barod i’r farchnad, gallwch eich cynorthwyo i fanteisio ar ystod eang o dechnolegau datblygol. 

Collaborative Research and Development

3. Llwybyr i’r farchnad

Mae cam tri rhaglen CEMET yn dod â’r cydweithrediad i ddiwedd trefnus.

Drwy sicrhau bod y prosesau ymchwil a datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a mapio ffordd wedi’u cyflawni, byddwch yn y sefyllfa orau i fanteisio ar eich cynnyrch a chreu effaith gynaliadwy yn economi Cymru. 

Bydd tîm CEMET yn gweithio gyda chi hefyd i greu map ffordd cynnyrch tymor hwy, ac yn eich cyflwyno’n ffurfiol i fusnesau, mentrau a chyfleoedd ariannu ychwanegol a fydd yn eich galluogi i ddatblygu’ch cynnyrch ymhellach.

CEMET Icons 1-0_Route to Market copy.png