Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn wasanaeath unongyrchol i gefnogi busnesau newydd, sydd wedi’u sefyldu a rai sydd yn tyfu yng Nghymru. Mae’r cefnogaeth yn cynnwys hawl at wybodaeth, gweidai, cynghor a arweiniad ar-lein, drost y ffôn a wyneb i wyneb mewn canolfan Busnes Cymru

Caiff y rhaglen ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru.