Federtation of Small Businesses 

Mae’r Undeb Busnesau Bach yn sefydliad sydd gyda 10,000 aelodau ar draws Gymru sydd yn weithredol ar led Prydain. Fel arbenigwyr mewn busnes, maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sydd yn hanfodol i fusnes yw aelodau. O gyngor, arbenigwyr cyllid, cefnogaeth a llais pwerus yn y llywodraeth. Ei nod yw helpu busnesau bach gyrraedd ei uchelgais