Welsh ICE

Gwefan: www.welshice.org

Twitter: @Welsh_ICE

Facebook: @WelshICE

Ebost: iceangels@welshice.org

Ffôn: 02920 140 040

 

Hwb cydweithio i fusnesau cychwynnol, busnesau sydd wedi ennill ei blwyf a bob dim yn ei ganol yw Welsh ICE. Mae ef yn le ble gall unrhyw un sydd yn angerddol am fenter lwyddo o dan y cyngor gan gynghorwyr profiadol a adnoddau mae busnesau ei angen.

Mae ICE wedi creu rhwydwaith o cefnogwyr sydd wedi denu drost 150 o aelodau sydd yn amrywio mewn profiad a diwydiant.

Mae’r cydweithio sydd ar gael wedi ei blanio yn ofalus i wneud yn siwr bod aeoldau yn llwyddo fel cynlyniad o’r gweithgareddau cydweithio a rhwydweithio mae Welsh ICE yn ei gynal, ynghud a drwy’r cyngor sydd ar gael.