Ailfeddwl Realiti

15eg of Dachwedd 2017 - Parc Plaza, Caerdydd

Ar y 15fed o Dachwedd gwahoddodd CEMET pobol o’r diwydiant, academig a busnes i ddigwyddiad oedd yn canolbwyntio ar Realiti Rhithwir (VR), Reality Estynedig (AR) a Realiti Cymysg, yn y Park Plaza yng Nghaerdydd.

Nod y digwyddiad oedd rhannu gwybodaeth am VR, AR a MR ac i ysbrydoli busnesau i ddefnyddio’r dechnoleg hyn yn ei gynnyrch, proses a gwasanaethau.

Daeth y digwyddiad a academia, diwydiant a busnesau hefo’i gilydd i arddangos bod Realiti Rhithwir, Estynedig a Cymysg yn dechnoleg sydd yn ei diwydiant heddiw ac nid yn dechnoleg y dyfodol.

Arddangosodd Cydymaith R&D CEMET, Seamus Ballard-Smith a Chraig Stracey y gwahaniaeth mwyaf rhwng VR, AR a MR a dangos y caledwedd fwyaf diweddar.

Siaradodd Derick Murdoch o Galactig o Ogledd Cymru am ei brofiad nhw yn datblygu gem VR ar y platfform Oculus Rift a chyflwyno'r gêm newydd ‘Neon’.

Arddangosodd Martin McCabe o Atticus Digital y prosiectau cyffrous AR y maent hwy yn ei weithio arno

 

yn ogystal â son am y Google ARCore a ARKit gan Apple. Clywodd y gynulleidfa gan un o ceients CEMET, David Hinton o Evoke Education am ei farn o weithredu AR a VR mewn addysg.

Roedd Jon Hopper-Nash o Jeffrey Ross yn rhan o’r tîm a weithredodd VR yn ei gwmni nhw. Jeffrey Ross oedd un o’r gwerthwr tai cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio’r dechnoleg yma i wella ei gwasanaeth, sydd wedi arwain i gynyddu ei gyfran yn y farchnad yng Nghaerdydd. Maent yn sylwi bod y profiad VR ddim i bawb ond mae’n galluogi iddyn nhw werthu tai yn rhyngwladol.

I rai sydd heb gael y cyfle i brofi’r dechnoleg roedd y digwyddiad yn galluogi iddynt gael profiad o’r HTC Vive, Oculurs Rift, Gear VR, Goole Daydream a’r Microsoft HoloLens.

Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i’r digwyddiad yn enwedig Galactic, Atticus, Evoke Education a Jeffrey Ross am roi mewnwelediad gonest i’w profiad nhw yn gweithio ar draws realiti digidol.

Mae rhaglen y digwyddiad ar gael i’w lwytho ar hwb y wefan, cysylltwch â ni ar cemetevent@southwales.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.