Welsh ICE

Hwb cydweithio i fusnesau sydd yn cynnig cyngor a adnoddau i wneud yn siwr bod ei aelodau yn llwydo.

Federation of Small Businesses

Mae FSB yn undeb drost Brydain sydd yn darparu cyngor, arbenigedd, cefnogaeth a llais pwyerus yn y llywodraeth. 

Galactig

Mae Galactig yn asiantaeth creadigol ddigidol sydd yn arbenigo mewn ymgynghoriaeth creadigol gydag syniadau mawr yn galon yn  busnes.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn wasanaeath unongyrchol i gefnogi busnesau newydd, sydd wedi’u sefyldu a rai sydd yn tyfu yng Nghymru.

 

Sugar Creative

Stiwdio creadigol, cyfryngau digidol a asiantaeth brand creadigol sydd yn rhoid dyluno yn graidd bopeth maen yn ei wneud.

Lexon

Busnes print sydd yn credu mewn cydbwyso creadigrwydd, arloesi a dealltwriaeth busnes i greu'r ateb creadigol preffaith.

 

Bait Studio

Stiwdio dyluno mudiant a effaith gweledol sydd yn angerddol am y gwaith maen yn ei wneud. 

USW Exchange

Hwb sydd yn cefnogi busnesau cychwynnol, wedi ei sylfaenu a mentrau cymdeithasol yw Cyfnewidfa Prifysgol De Cymru.