Welsh ICE

Hwb cydweithio i fusnesau sydd yn cynnig cyngor a adnoddau i wneud yn siwr bod ei aelodau yn llwydo.

Federation of Small Businesses

Mae FSB yn undeb drost Brydain sydd yn darparu cyngor, arbenigedd, cefnogaeth a llais pwyerus yn y llywodraeth. 

Galactig

Mae Galactig yn asiantaeth creadigol ddigidol sydd yn arbenigo mewn ymgynghoriaeth creadigol gydag syniadau mawr yn galon yn  busnes.

Atticus Digital

Ennillwyr BAFTA asiantaeth creadigol sydd a arbennigwyr mewn Reality Rhithwir, cynhyrchiad fideo 360, animeiddiad 3D, digwyddiadau, gwefan a datblygiad apiau.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn wasanaeath unongyrchol i gefnogi busnesau newydd, sydd wedi’u sefyldu a rai sydd yn tyfu yng Nghymru.

 

Sugar Creative

Stiwdio creadigol, cyfryngau digidol a asiantaeth brand creadigol sydd yn rhoid dyluno yn graidd bopeth maen yn ei wneud.

Lexon

Busnes print sydd yn credu mewn cydbwyso creadigrwydd, arloesi a dealltwriaeth busnes i greu'r ateb creadigol preffaith.

 
 

Lime R&D

Fel cwmni o gynghorwyr Siartredig treth sydd wedi arbenigo mewn credyd treth R&D, mae ganddynt y wybodaeth a phrofiad cyfoeth i sicrhau bod eich cais wedi ei baratoi yn gywir ac wedi ei optimeiddio.

Bait Studio

Stiwdio dyluno mudiant a effaith gweledol sydd yn angerddol am y gwaith maen yn ei wneud. 

USW Exchange

Hwb sydd yn cefnogi busnesau cychwynnol, wedi ei sylfaenu a mentrau cymdeithasol yw Cyfnewidfa Prifysgol De Cymru.

 
 

Gerald Thomas Chartered Accountants

Mae Cyfrifwyr GRC yn darparu cyfrifed a gwasanaeth trethiad o ansawdd uchel a phris effeithiol. Mae Gerald Thomas yn arbenigo mewn Rhyddhad Treth Ymchwil a Datblygu.

 

Campus Arloesi Menter Aberystwth 

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnig cyfleusterau ac arbenigwyr o fewn biowyddoniaeth, amaeth-tech a sector bwyd a diod.