Seamus Ballard-Smith
Cydymaith R&D

Mae Seamus yn dechnolegwr brwdfrydig sydd yn hoffi cadw ei fys ar y pwls gyda datblygiad byd-eang. 

Gartref mae Seamus yn gwario lot o ei amser gyda DIY, ar ôl iddo a'i wraig brynu ei dŷ cyntaf yn 2015, yn enwedig gweithio ar ei system tŷ smart. Mae'n mwynhau treulio amser gyda'i anifeiliaid anwes, cathod, ffured a llygod. Mae Seamus yn hoffi trafeilio er dyddiau yma y rhan amlaf i Disneyland Florida. Mae ef yn chwaraewr mawr o emau, gemau cyfrifiadurol a gemau bwrdd. 

Mae gan Seamus BEng mewn Gwyddoniaeth Defnydd a Pheirianneg, a MSc mewn Technolegnano a Gwyddoniaethnano. Gweithiodd mewn modelu cyfrifiaduron a datblygu algorithm cyn gweithio fel rhaglennwr i ddiwydiant profi clinigol. Mae Seamus yn ymdrin â bob sialens gyda'r brwdfrydedd i ddysgu a bod yn benderfynol o lwyddo.

 
Team Photo_Seamus.png