Sioned Roberts
Cydlynydd Marchnata

Yn ei amser hamdden mae Sioned yn hoffi cadw yn heini  drwy fyd i'r gampfa, chware hoci a mynd a'i chi Millie am dro i lan y môr. 

Yn wreiddiol o Ynys Môn ac yn siaradwr Cymraeg mae Sioned wedi byw yn De Cymru ers 2010 ond dal yn ymweld ag Ynys Môn yn gyson. Yn fan o Bêl Droed yn enwedig tîm cenedlaethol Cymru mae hi yn ymweld â gemau adref a rhai gemau oddi cartref. 

Rôl Sioned fel cydlynydd marchnata CEMET yw gwneud yn siŵr bod y gwaith mae'r proseict yn ei wneud yn cael ei hysbysebu a chefnogi clients gyda marchnata ei cynnyrch. Mae hyn yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol, cyhoeddiadau, rhwydweithio, rhedeg y wefan a threfnu digwyddiadau o ei'n arddangosfa blynyddoedd i'r gweithdai a'r parti Nadolig. 

Team Photo_Sioned.png